29.září/ Soutěž pro školy: Jak sociální sítě změnily náš život?

Není pochyb o tom, že problematika sociálních sítí a jejich pozitivních i negativních dopadů na život lidí všech věkových skupin je navýsost aktuální. Právě proto by školy tomuto fenoménu ve výuce informatiky či společenskovědních oborů měly věnovat určitý prostor. Společnost SODATSW se v rámci svých vzdělávacích a popularizačních aktivit snaží svojí soutěží k tomu školy motivovat.

Pro kolektivy i jednotlivce

Soutěž je určena pro žákovské a studentské kolektivy i jednotlivce na základních i středních školách. Do soutěže může být přihlášen jakýkoli elektronický projekt – webové stránky, prezentace, či video – s tématem internetu a sociálních sítí. Žáci mohou v soutěžním projektu dát prostor jejich pozitivnímu přínosu i kritickému zhodnocení možných negativních aspektů.

Pokračovat v textu

21.července/ Magistráty informují rychle, ale neúplně

Úředníci na magistrátech poskytují občanům informace rychle, v odpovědích na dotazy však často chybují. Ukázal to výzkum společnosti SODATSW, který proběhl mezi všemi magistráty statutárních měst v ČR a úřady pražských městských částí. Úředníci na e-mailové dotazy reagují rychle, ale pouze v 35 % případů poskytli kompletní informace. Podrobnosti najdete zde.

31.srpna/ Personální audit: Nejčastěji kladené dotazy

Náš průzkum o tom, jak rychle reagují úřady na e-mailové dotazy občanů, vzbudil mezi tajemníky měst a obcí zájem o naše řešení Personální audit. Sešly se desítky dotazů, které chtějí více informací o řešení, o tom, co všechno vyžaduje jeho instalace a podobně. Proto jsme se rozhodli zodpovědět dotazy písemnou formou. Jako inspirace mohou sloužit samozřejmě všem organizacím a společnostem, nejen místní správě a samosprávě. Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy najdete zde.