16. prosince/ Martin Hanzal zastupuje ČR v NATO

V rámci NATO vznikla pracovní skupina pro ochranu kybernetického prostoru. Jejím členem a zástupcem České republiky se stal Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW. Do mezinárodního týmu byl nominován prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkem.Práce poradní skupiny bude zahájena v lednu 2012 v hlavním sídle NATO v Bruselu. Více informací zde.

13. prosince/ V soutěži o nejlepší školní IT projekt zvítězilo hrané video o sociálních sítích

Do soutěže, kterou společnost SODATSW vyhlásila říjnu 2011, se měly možnost přihlásit všechny tuzemské základní i střední školy. Kritériem bylo prostřednictvím IT technologií vytvořit projekt s tématem „Jak sociální sítě změnily náš život“. Jako vítěze porota zvolila originální hrané video žáků Základní školy v Ostravě – Staré Bělé, které vtipnou formou ukazuje výhody a rizika používání sociální sítě Facebook.

Pokračovat v textu

12. prosince/ Vylepšujeme technickou podporu

Po dvou letech jsme se rozhodli změnit způsob poskytování technické podpory k našim produktům. Od 1.1.2012 platí nový Program technické podpory, který reaguje na změnu ve způsobu prodeje produktů SODATSW a reflektuje časté připomínky našich zákazníků. Měníme i pravidla pro poskytování podpory tak, aby nebyla narušena kontinuita řešení ticketů a prací na dalším rozvoji produktů SODATSW.

Pokračovat v textu

9. prosince/ Přednášeli jsme v parlamentu

Přednášeli jsme v parlamentu

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, které jsme členem, pořádala pod patronací parlamentního Výboru pro obranu a bezpečnost seminář na téma Inovační potenciál českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Akce se zúčastnilo pětadvacet hostů v čele s předsedou výboru Františkem Bublanem. Na semináři jsme vystoupili s přednáškou Projekty kybernetické bezpečnosti.

4. prosince/ Přednášíme na prestižní konferenci Kybernetická bezpečnost a ochrana

Jako členové české pobočky asociace AFCEA se zúčastníme prosincové konference s názvem Kybernetická bezpečnost a ochrana. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších středoevropských událostí v oblasti IT a bezpečnosti, kterou navštíví odborníci z patnácti zemí i představitelé NATO. Na konferenci vystoupíme 7. prosince s příspěvkem Porovnání jednotlivých metod šifrování dat. Zhodnotíme různé metody: souborové online šifrování, šifrování celých disků a virtuálních disků. K tomu využijeme bohaté poznatky z praxe a představíme i náš nový produkt AreaGuard NEO. Kromě toho se na setkání zaměříme na sledování současných hrozeb a trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti.