15. února/ Přednášíme na konferenci Security 2012

Řízení zranitelností v síti. Takový je název přednášky, se kterou dnes výkonný ředitel společnosti Martin Hanzal vystoupí na konferenci Security 2012. Dvacátý ročník prestižní konference letos navštíví stovky významných hostů z oblasti bezpečnosti IT a přednáší na ni nejvýznamnější osobnosti z oboru.

Příspěvek Martina Hanzala posluchače seznámí s tím, kde jsou nejzranitelnější místa informačních systémů. Jejich prolomením je možné ohrozit základní požadavky na bezpečnost informačního systému – tedy zajištění důvěrnosti, integrity, nepopiratelnosti a dostupnosti dat a služeb poskytovaných daným informačním systémem. Řízení zranitelnosti je kontinuální proces a každá organizace na něj musí takto pohlížet. Příspěvek pomůže posluchačům zavést nebo zlepšit efektivní řízení zranitelnosti na různých vrstvách informačního systému. Martin Hanzal se v něm podělí o pozitivní i negativní zkušenosti z praxe a možná odbourá některé mýty, které o řízení zranitelnosti mezi správci informačních technologií kolují.

13. února/ Spouštíme vzdělávací kampaň pro školy

Formou unikátní vzdělávací kampaně pro základní a střední školy informujeme o všech rizicích a aktuálních problémech v oblasti bezpečnosti informací. V kampani Zabezpečená škola 2012: Informace pod zámkem oslovíme ředtiele čtyř tisícovek škol v celé republice. Náš loňský průzkum totiž ukázal, že pouze 11 % škol chrání svá data specializovaným softwarem. Přitom přibližně čtvrtina vyučujících se setkává s tím, že se žáci ze školních počítačů pokoušejí navštívit internetové stránky s nevhodným obsahem.

Více informací o kamani najdete zde.