22. března / Nešifrované údaje na datových úložištích jsou bezpečnostní hazard

Na internet unikl seznam 350 tisíc hasičů včetně jejich osobních údajů. Nejedná se o první zprávu tohoto druhu. V minulosti jsme se již setkali s uniklým seznamem členů ODS, seznamem pojištěnců zdravotní pojišťovny, seznamem uživatelských účtů pracovníků letišť a s mnoha dalšími. Ve všech případech se jednalo o zveřejnění velkého množství osobních údajů. Ty byly zpracovávány v rámci určité organizace, která nedokázala přijmout vhodná a potřebná opatření k dostatečnému zabezpečení a ochraně takto citlivých informací. Možností, jak se osobní údaje mohly dostat na internet, je spousta. Od úmyslu pracovníků, přes nešťastnou náhodu až po záměrný útok na takovýto seznam.

Více informací zde.

8. března 2013 / Aktualizace AreaGuard Neo 1.7.1710.0

Zásadní novinkou, kterou aktualizace přináší, je podpora hardwarových instrukcí při šifrování souborů, která významně zrychluje šifrování a zároveň snižuje systémové nároky. Jedná se o nové instrukce Intel AES-NI pro zrychlení šifrovacího procesu, pokud jsou tyto instrukce podporovány na klientské stanici procesorem (CPU), viz seznam podporovaných procesorů i bližší informace lze nalézt na: http://en.wikipedia.org/wiki/AES_instruction_set. Nejmohutnější podpora těchto instrukcí je v procesorech společnosti Intel, výpis konkrétních kompatibilních procesorů můžete nalézt zde: http://ark.intel.com/search/advanced/?s=t&AESTech=true

4. března / SODATSW podporuje projekt Stop násilí

Naše společnost podpoří projekt Stop násilí realizovaný Preventivně informační skupinou Policie České republiky v Novém Jičíně ve spolupráci s Městem Nový Jičín a Novojičínským deníkem. Tématem je agresivita, nenávist, násilí a šikana nejen na školách. Cílovou skupinou jsou žáci druhých stupňů základních škol a studenti prvních a druhých ročníků středních škol a učilišť na Novojičínsku. Cílem projektu je vyvolat diskuzi mezi žáky a studenty na toto téma. Do soutěže vypsané v rámci projektu věnuje SODATSW ceny pro tři školy autorů vítězných prací, a to pro každou školu multilicenci software Správce učebny včetně auditních modulů na 1 rok zdarma.

1. března / Připojili jsme se k akci Den bezpečnějšího internetu 2013

V letošním roce jsme se zařadili do skupiny organizací, které podporují Den bezpečnějšího internetu. Dlouhodobě se věnujeme osvětě v této oblasti. Pro základní i střední školy jsme uspořádali řadu soutěží s touto tematikou. K akci jsme se připojili tím, že jsme na svých webových stránkách zveřejnili její logo, a především jsme věnovali cenu do soutěže, kterou v rámci akce organizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu. Jeden z výherců od nás dostane roční multilicenci řešení Správce učebny včetně auditních modulů. Pomůžeme tak zabezpečit provoz a zefektivnit výuku v IT učebnách vítězné školy.