26. dubna / Jarní ICT seminář pro školy

Dne 23.4.2013 se naše společnost zúčastnila Jarního ICT semináře v Plzni, který pořádalo Středisko služeb školám Plzeň. Setkání bylo určeno ředitelům základních a středních škol, pedagogům, ICT koordinátorům a správcům sítí. Ve své prezentaci jsme se zaměřili na naše mnohaleté zkušenosti s problematikou bezpečnosti a efektivity správy a výuky v počítačových učebnách. Naše poznatky v této oblasti promítáme do průběžných inovací našeho softwarového řešení Správce učebny. Více zde.

26. dubna / Účastníme se mezinárodního veletrhu IDET 2013

Po dvou letech je tu opět veletrh IDET, veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Akce se uskuteční ve dnech 22 – 24. května na brněnském výstavišti.

V rámci doprovodného programu veletrhu IDET 2013 dne 22. května proběhne Mezinárodní konference ITTE 2013, organizovaná českou pobočkou AFCEA, na jejíž přípravě a organizaci se aktivně podílíme. Tématem konference a doprovodných seminářů s živými ukázkami je „Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou infrastrukturu státu“.

Se zástupci naší firmy se můžete setkat ve dnech 22. – 24. května kdy proběhne již 7. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Security and Protection of Information“, jejímž jsme již tradičními partnery. Uvedená konference je především místem pro vzájemná setkání osob, sdílejících společný zájem o bezpečnost ICT a přispívá k výměně informací mezi nimi.