České firmy nevěnují pozornost problémům kybernetické bezpečnosti!

Minulý týden zveřejnilo sdružení CFA Society Czech Republic výsledky průzkumu, který zjišťoval postoje odborné veřejnosti k vybraným ekonomickým a politickým tématům. Jednou z anketních otázek byla i kybernetická bezpečnost firem v ČR.

Pokračovat v textu

3. února 2016/ Využijte dotace na kybernetickou bezpečnost

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 21. září 2015 průběžnou výzvu „Kybernetická bezpečnost“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti je možné podávat až do 30. 6. 2016.

Pokračovat v textu