Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky SODATSW

PDF dokument

Všeobecné obchodní podmínky SODATSW vydává SODATSW spol. s r.o. v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi SODATSW spol. s r.o. a právnickou nebo fyzickou osobou, jíž SODATSW spol. s r.o. poskytuje služby. Stávají se součástí každé smlouvy uzavřené mezi SODATSW spol. s r.o. a zákazníkem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností od 1. března 2016 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek SODATSW. Vedle změn souvisejících se změnou primární domény společnosti a navazujících kontaktních adres, dochází i k několika dalším změnám v obchodních podmínkách naší společnosti. Primárně se jedná o zpřesnění či doplnění textací stávajících ujednání.

Podmínky technické podpory

PDF dokument

Technická podpora je určena především zákazníkům s platnou službou Maintenance. Je možné ji při technických problémech využít i u neplatících zákazníků. Každý zákazník má v rámci nákupu licence programu SODATSW spol. s r.o. nárok na určitou část technické podpory zdarma. Tato forma podpory je poskytována formou e-mailu a odvíjí se od úrovně zakoupené služby Maintenance. Zákazník si může také objednat vyšší úroveň technické podpory.

Licenční a obchodní podmínky řešení Správce učebny a auditních modulů

PDF dokument

Řešení Správce učebny, jeho pořízení nebo přechod z OptimAccess ClassRoom, se řídí podle podmínek uvedených v Licenčních a obchodních podmínkách řešení Správce učebny a auditních modulů.