Řešení a produkty k naplnění bezpečnostních opatření dle GDPR

Naše řešení Vám pomohou nařízení EU nejen naplnit, ale také jednoduše zajistit bezpečnost Vašich dat.


Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation) společně s již platnými zákony § 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a § 101/2000 o ochraně osobních údajů se týká všech subjektů, které jsou správci a zpracovatelé osobních dat, tedy jak komerčních subjektů, tak i orgánů státní správy nebo samosprávy nebo jimi zřizovaných organizací.

GDPR přináší několik zásadních změn z pohledu povinností institucí, které s osobními či citlivými údaji pracují a vyžaduje jejich naplnění od května 2018.


Jaké změny s sebou GDPR přináší?

Procesní

S nástupem GDPR přichází i nová povinnost subjektů pracujících s osobními či citlivými informacemi oznámit příslušným úřadům únik osobních informací do 72 hodin. 

Organizační

GPDR vyžaduje nové pozice a to Pověřence (externí/interní) pro konzultaci bezpečnostních opatření a procesů spojených s osobními/citlivými informacemi a nově i manažera osobních údajů v organizaci. 

Technické

Požadavky vyplývající z GDPR s sebou přinášejí i povinnost organizací zavést adekvátní nástroje pro zajištění dostatečných informací pro úřady a v rámci prevence a vyhnutí se penalizacím zajistit bezpečnost dat před zcizením.

Jak na to?

Poskytujeme inovativní softwarová řešení pro sledování pohybu souborů, strojové zpracování a vyhodnocení dat společně se zabezpečením dat a informací pomocí souborového šifrování.

Díky zkušenostem a produktům SODAT můžete být o krok blíž k naplnění požadavků GDPR.


Řešení v rámci GDPR

Název řešení

Popis řešení

Opatření

Soulad se zákony

SODAT Protection Monitoring činnosti uživatelů na koncových stanicích organizace, sledování pohybu dat na externích zařízeních, discích a sítích. Sběr záznamů o přístupech uživatelů do informačního systému organizace. Sledování a záznam využívání aplikací zpracovávajících osobní údaje.  Evidence a vedení záznamů o práci s dokumenty obsahujícími osobní údaje.
SODAT Analytics Rychlé a přehledné vyhodnocení monitorovaných dat s využitím strojového učení a detekce anomálií v chování uživatele. Systematické sledování a kontrola způsobu práce a chování uživatelů na koncových stanicích v rámci informačního systému. Upozornění pověřených osob na možný incident. Podpora při zavedení a zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - Data Protection Impact Assessment. Pravidelná kontrola účinnosti opatření týkající se ochrany osobních údajů.
SODAT Encryption Kryptografická ochrana dat uložených na koncových stanicích, externích zařízeních, file serverech i cloudových úložištích. Podpora dvoufaktorové autentizace uživatelů. Řízení přístupu k externím zařízením. Zabezpečení dat pomocí online souborového šifrovaní v místě jejich uložení. Zajištění přístupu k datům pouze jejich vlastníkům a oprávněným osobám. Kontrola a omezení přístupu k externím paměťovým zařízením.  Adekvátní zabezpečení dat obsahujících osobní údaje před přístupem neoprávněné osoby. Zabezpečení dat dle požadavků legislativy při jejich přenosu a uchovávání.


Kontaktujte nás, rádi Vám s GDPR pomůžeme.