PARTNERSKÝ PROGRAM ŘEŠENÍ SODAT

Společnost SODAT dodává své řešení na trh prostřednictvím sítě obchodních partnerů.

Náš program je ušitý na míru vytváření nových obchodních příležitostí, zvyšování ziskovosti a budování dobrých vztahů se zákazníky.

Je vhodný především pro resellery, value added resellery a systémové integrátory působící v oblastech jako síťová infrastruktura, zabezpečení PC a počítačových sítí (koncové stanice, DLP).


CHCI SE STÁT PARTNEREM

 

ÚROVNĚ PARTNERSTVÍ

SODAT Bronze Partner
Bronze partner je vstupní partnerství se SODAT. Na této úrovni máte přístup k obchodním, marketingovým a vzdělávacím materiálům, takže můžete velmi rychle rozvinout své znalosti o řešení SODAT a použít je v obchodní praxi. Bronze partneři mají přístup ke slevám a dalším benefitům.

SODAT Silver Partner
Tato úroveň partnerství je určena pro resellery, kteří již jsou připraveni se zavázat k výraznému rozvoji svých SODAT obchodních aktivit. Jako Silver partner dosáhnete na výraznější slevy pro prodej řešení SODAT a významně lepší podmínky, než které poskytuje základní úroveň partnerství, například registrací obchodní příležitosti (deal registration programme).

SODAT Gold Partner
„Zlatá“ je nejvyšší úroveň, které můžete dosáhnout. Status Gold partner je určen pro resellery s vynikajícími obchodními výsledky, hlubokou technickou znalostí řešení SODAT a schopností poskytovat zákazníkům podporu. Jako Gold partner získáte přístup k nejširší škále výhod a slev. Podmínkou pro dosažení a udržení statutu SODAT Gold Partner je, kromě obratu, také technická certifikace nejvyšší úrovně SODAT Technical Sales Engineer.

JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE JAKO PARTNER ŘEŠENÍ SODAT SOFTWARE ?

Obchodní výhody

Benefit Bronze Partner Silver Partner Gold Partner
Obchodní školení zdarma* ano ano ano
Obchodní podklady ano ano ano
Deal Registration Program ne ano ano
Zařazení do vyhledávače partnerů po dohodě ano ano
Kvalifikované obchodní poptávky ne ano ano
Podpora obchodu u zákazníka ano ano ano
Společné aktivity ke generování poptávky ano ano ano
Obchodní a technické školení v sídle partnera ano ano ano

*Školení je vedeno formou webináře anebo semináře v Brně (pro více informací o školení a volných termínech navštivte SODAT partnerská školení).

Marketingové výhody

Benefit Bronze Partner Silver Partner Gold Partner
Přístup k portálu pro partnery ano ano ano
Zařazení do programu referencí/případových studií ano ano ano
Certifikát SODAT Partner ano ano ano
Marketingová podpora partnera na schválené případy po dohodě po dohodě po dohodě

Technické výhody

Benefit Bronze Partner Silver Partner Gold Partner
Technický webinář ano ano ano
Technické školení zdarma ano ano ano
Priorita poskytnutí technické podpory & zákaznického servisu po dohodě po dohodě po dohodě

ŠKOLENÍ PARTNERŮ ŘEŠENÍ SODAT V ROCE 2017

SODAT nabízí svým partnerům bezplatná školení pro zvýšení jejich technické úrovně a konzultačních dovedností. Semináře jsou rozděleny na produktové, technické a obchodní. V případě zájmu o školení nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu skoleni@sodat.com, kde prosím uveďte své kontaktní údaje, typ požadovaného školení a počet osob ke školení. Kapacita školení je omezená.

ŠKOLENÍ ŘEŠENÍ SODAT

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ
Toto školení je určeno všem obchodníkům, pre-sales technikům, implementátorům a dalším pracovníkům partnerů SODAT. Dává přehled o produktovém portfoliu řešení SODAT use-cases a modelových nasazeních. Cílem semináře je zaškolit účastníky k produktu SODAT, jeho prezentaci (pre-sales). Školení je zakončeno testem, na základě kterého udělujeme certifikát SODAT Certified Solution Consultant. Produktové školení je vstupním školením řešení SODAT a jeho absolvování je nutnou podmínkou pro účast na pokročilých technických školeních.

OBCHODNÍ ŠKOLENÍ
Školení jsme připravili speciálně pro obchodníky našich partnerů. Během setkání se zaměříme na představení cílových skupiny řešení SODAT, seznámíme s jejich specifiky, požadavky a způsobem prodeje v jednotlivých vertikálách. Vedle samotného prodeje projdeme také cross-sale a up-sale, uvedeme příklady použití, reference, ohlasy konkrétních zákazníků, příklady nasazení, licenční politiku a další. Představíme také jednotlivé úrovně partnerství, systém ochrany obchodních případů, informační kanály a vysvětlíme, jakou podporu partnerům SODAT poskytuje. Po absolvování školení a závěrečného testu účastník obdrží certifikát SODAT Certified Sales Consultant, který je předpokladem pro získání vyšších úrovní partnerství. Můžete tak ještě lépe poznat vlastnosti řešení SODAT a zefektivnit jednání se zákazníky.

TECHNICKÉ ŠKOLENÍ
Prakticky orientované školení určené pre-sales a implementačním technikům, kteří absolvovali produktové školení. Jeho cílem je prohloubit technické znalosti účastníka tak, aby byl schopen řešit nejrůznější situace, požadavky zákazníků a obchodního týmu. Po absolvování školení účastník obdrží certifikát SODAT Certified Technical Engineer.