Případová studie:

Nežádoucí a nebezpečný software na externích zařízeních

Referenční problém:

„Zaměstnanci do firmy prostřednictvím USB přinášeli „balast“, viry, hudbu, filmy, hry a různý další software, který nahrávali do počítačů. Část tohoto software dokonce podléhala autorským právům nebo licenčním ujednáním. Po určité době zavirovaný systém přestal fungovat a plně zaměstnal naše IT oddělení po dobu několika týdnů.„

 

Klient: logistická a dopravní společnost, cca 500 zaměstnanců

Řešení SODAT:

Po konzultaci s klientem jsme se rozhodli zakázat připojování neznámých výměnných zařízení a z periférií spouštění EXE souborů, které jsou reálnou bezpečnostní hrozbou. Navíc bráníme instalaci jakéhokoliv software ze strany uživatelů, mimo pověřených IT pracovníků. Celé řešení jsme doplnili monitoringem souborových operací na výměnných zařízeních pro rychlejší identifikaci hrozeb a jednodušší kontrolu.

Použité technologie: SODAT Protection & SODAT Analytics