SODAT Analytics verze 1.1.


Co nová verze přináší?

Nová verze SODAT Analytics obsahuje nové možnosti vyhodnocení dat a vylepšení stávajícího rozhraní, jejichž cílem je zejména zpracování
a prezentování dalších nových informací na základě poskytnutých dat ze SODAT Protection.

Primárně se verze zaměřuje na rozšíření bezpečnostního auditu pohybu dat v organizaci.

Hlavní novinky

 • Přenos souborů WWW – nový report, který poskytuje informace o souborech, které jednotlivý zaměstnanci organizace nahrávali nebo stahovali z Internetu. Využívá informace získané prostřednictvím monitoringu stažených a nahrávaných souborů.
 • Nová analýza anomálií – došlo k přepracování výpočtů a jednotlivých algoritmů. Kompletně byl změněn způsob vizualizace a vysvětlení jednotlivých anomálií, který je nyní přehlednější a lépe pochopitelný.
 • Nově v rámci samostatného reportu anomálií vizualizováno pomocí radarových grafů.
 • V rámci detailu zaměstnance nahrazen původní graf polar grafem.
  Přidáno podrobnější vysvětlení důvodu anomality uživatele.
  Přidána možnost si v rámci vybraného intervalu vývoj anomálnosti oddělení nebo zaměstnance animovat po jednotlivých dnech.
  V reportu anomálie barevně vyznačeny dny, ve kterých se vyskytuje anomalita u některého ze zaměstnanců.
 • Nová validace dat prostřednictvím stavového automatu při poškozených nebo neúplných datech

Opraveno a optimalizováno

 • Opraven timeout při zobrazení velkého počtu záznamů v reportu „Externí paměťová zařízení“
 • Nemožnost zobrazit více jak 100 záznamů ve správě zaměstnanců
 • Přepracovaný výběr časového intervalu pro zobrazení dat
 • Provedena korektura celé řady grafických stylů

Zaujaly vás novinky SODAT Analytics?

Kontaktujte nás

 

a mějte o svých datech přehled.