Produkty

Naše řešení chrání uživatele i data. Používáme nejlepší možnou kombinaci silného šifrování, řízení přístupu a monitorování uživatelského chování dostupných nástrojů.

Jako Microsoft Silver Software Development partner se specializujeme na vývoj software pro operační systém Windows. Naše technologie je použitelná jak pro jednoduché jednouživatelské implementace, tak i pro infrastrukturu Windows Active Directory s více než deseti tisíci počítačů. Naše dvě hlavní technologie pro monitoring a šifrování dat - OptimAccess a AreaGuard Neo vyvíjíme již více než 15 let.

OptimAccess  

Robustní klient zajišťující sběr dat a monitorující činnosti uživatelů na koncových pracovních zařízeních. Sebraná data je možné vyhodnocovat on-line i off-line a podrobně analyzovat především z pohledu bezpečnosti a efektivity využívání koncových pracovních zařízeních.

Technologie mimo jiné umožňuje:

 • Inventarizaci hardware a software
 • Sledování externích zařízení
 • Sledování souborových operací na stanicích a serverech
 • Sledování spouštění a využití aplikací
 • Sledování návštěv rizikových webů
 • Real-time upozornění na rizikové chování uživatelů
 • Omezení rizikového chování uživatelů pomocí restrikcí
 • Analýzu dat včetně odhalování fuzzy-definovaných anomálií

Technologie OptimAccess umožňuje také plně vzdálenou správu, deployment a configuration management.

AreaGuard Neo  

Unikátní šifrovací technologie využívající kombinace symetrického a asymetrického šifrování v datových úložištích (disky, cloudová úložiště, emaily, apod.). Data jsou šifrována v prostředí MS Windows a je s nimi možné pracovat on-line i off-line.

Technologie mimo jiné umožňuje:

 • Šifrování PC a notebooků
 • Šifrování uživatelských profilů na PC a noteboocích
 • Šifrování souborů na externích paměťových médiích
 • Šifrování souborů na sdílených úložištích
 • Šifrování uživatelem definovaných souborů, včetně záloh citlivých souborů
 • Šifrování lokálně zpracovávaných a dočasných souborů
 • Bezpečné sdílení zašifrovaných souborů v rámci pracovních skupin

Součástí technologie AreaGuard Neo je i Encryption Key Management, serverová technologie určená k řízení životního cyklu šifrovacích klíčů (generování, distribuce k uživateli, expirace, zneplatnění a obnovení). Technologie obsahuje bezpečný depozitář šifrovacích klíčů pro obnovu a řízení nouzových stavů a umožňuje sdílení šifrovacího klíče mezi více uživatelů či zařízení.

Zkušební verze zdarma

AreaGuard

Stáhnout