Budoucnost datové bezpečnosti

Budoucnost datové bezpečnosti

Firmy chrání svá citlivá data často nedostatečně. Podle našeho průzkumu se v minulém roce setkalo až 80 % z nich s bezpečnostním incidentem ztráty nebo úniku dat. Jedna z pilotních firem, která testovala novou verzi řešení SODAT Protection & Analytics 2.0 pro bezpečností analýzu a monitoring dat díky novince zjistila, kdo z disku smazal důležité výkresy a mohla na incident včas reagovat.

Novinky v SODAT Protection & Analytics umožňují sledovat, kdo má k citlivým datům přístup, i to jak a kudy soubory firmu opouštějí. 

Včasné odhalení incidentu je pro firmu klíčové

Nová verze produktu se soustředí na sledování pohybu souborů a datovou bezpečnost. Včasným odhalením potenciálně nebezpečného úniku dat firma minimalizuje dopady takových incidentů a má možnost nastavit bezpečnostní politiku tak, aby se neopakovaly.

Nástroj, který uživatele neomezuje v jejich práci

Od tradičních DLP (data loss prevention - prevence ztráty dat) produktů se SODAT Protection & Analytics liší například tím, že nevyžaduje tvrdá restriktivní opatření. Uživatelé tak nemusí být nasazením produktu nijak ovlivňováni. 

Kam směřuje vývoj datové bezpečnosti?

Vývoj našich produktů se soustředí na zdokonalení systému upozornění, tzv. alertů. Další verze produktu tak budou uživatele upozorňovat na více typů hrozeb a umožní posílat alerty do SIEM systémů. 

Celý článek najdete na SystemOnline.cz.