Proběhla SODAT Cyber Security Conference

Proběhla SODAT Cyber Security Conference

Účastníci tak byli seznámeni jak s produktovými novinkami naší společnosti, tak s informacemi ohledně GDPR.

Úvodního slova se ujal CEO společnosti SODAT, Marian Driensky

Ten celou akci moderoval a představil celkový obraz společnosti.Dalším řečníkem byl obchodní ředitel SODATu, Jan Holčík. Ten promluvil o vývoji firmy od svého nástupu v roce 2016 až po současnost, společně s prognózou budoucího vývoje SODATu.

Představení nové produktové řady

Po úvodní prezentaci následovalo představení nového produktového portfolia SODATu. Jako první byl představen program SODAT Encryption. Slova se ujal Denis Marec, obchodní zástupce společnosti, který představil tento unikátní šifrovací systém. V jeho prezentaci jste se tak mohli dozvědět proč je důležité svá data šifrovat a jak vám je SODAT Encryption může pomoci ochránit.

Dalšími novými produkty, které byly na konferenci představeny, byly SODAT Protection a SODAT Analytics. V tomto případě se slova ujal Jan Kozák, který popsal problematiku strojového učení, využití umělé inteligence a co tyto technologie přinášejí. Popsal fungování těchto dvou nových produktů a jejich výhody, mezi které bezpochyby patří jednoduchá implementace, rychlá adaptace, žádné limity, prevence a analýza nebo near-time zpracování výsledků.

Po představení nové produktové řady SODATu přišel na pódium Michal Haas, který popsal licenční a obchodní model společnosti. Ve své prezentaci tak například objasnil možnost přechodu na novou produktovou řadu pro stávající zákazníky anebo partnerský program SODATu.

Konference se dále nesla v duchu GDPR

Úvodní slovo do tématu GDPR měl Tomáš Stranyánek ze SODATu, který promluvil o vlivu legislativy na vývoj společnosti.

Následovala přednáška Aleše Špidly, prezidenta Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, ohledně nových legislativních změn, které přináší zavedení GDPR, a také o úlohách predikce chování zaměstnanců při ochraně osobních údajů.

Jako poslední vystoupil Igor Prosecký, CEO společnosti I3 Consultants, zabývající se vstupní analýzou stavu zpracování a ochrany osobních údajů.

Všem zúčastněným děkujeme jak za hojnou účast, tak za přátelskou atmosféru, která se nesla po celou dobu konference.