Produkty

V roce 2017 přicházíme na trh s novým produktem SODAT Analytics SODAT Protection, které vychází z behaviorální analýzy uživatelů a z předběžné detekce hrozby úniku dat.

Naše technologie pro monitoring a šifrování dat SODAT Encryption vyvíjíme již více než 20 let.

silné šifrování monitoring a sběr dat analýza uživatelského chování

Ochrana dat souborovým šifrováním

Proč šifrovat?

I Vaše organizace jistě vytváří, zpracovává a archivuje velmi citlivá a důvěrná data - svá nebo svých obchodních partnerů.

Může se jednat o know-how, smlouvy, ceníky, osobní údaje zaměstnanců a mnoho dalšího.

Šifrování dat na přenosných i stolních počítačích a síťových úložištích zabrání tomu, aby se tato data dostala do neoprávněných rukou.

Ochrana dat je nedílnou součástí fungování firem, institucí i jednotlivých uživatelů.

Souborovým šifrováním dat předejdete velkému množství problémů.

SODAT Encryption - Spolehlivé řešení

Jak pracuje SODAT Encryption?

Naše řešení již využívají desítky spokojených zákazníků v České republice i okolních státech.

Staňte se jimi i Vy a budete mít svá data v bezpečí!

 

Kontaktujte nás

 

SODAT Protection

Monitoring a sběr dat

Architektura

SODAT Protection je zaměřen na efektivní sběr informací z koncových bodů, jejich rychlý přenos do centrální databáze s následnou pokročilou analýzou. Jednotlivé části systému jsou společně propojené.

SODAT Protection a SODAT Analytics spolu tvoří ucelený systém.

Pro koho je SODAT Protection?

Monitorované činnosti

SODAT Protection - server

Serverová část produktu zajišťuje komunikaci s koncovými body, přenášení nastavení monitoringu a následný sběr údajů a jejich rychlý přenos do databáze.

Součástí je samozřejmě přehledné administrátorské rozhraní, pomocí něhož lze jednoduše a pohodlně produkt spravovat.

Kromě samotných nastavení lze také vyhodnotit provozní stavy instalovaných koncových bodů.

SODAT Protection – agent a klient

Tyto lokální komponenty na koncových stanicích provádějí samotný sběr informací o činnosti uživatelů a pohybu dat v rámci organizace. Tento monitoring probíhá na pozadí a uživatel není na činnost programu ničím upozorňován.

Data jsou na koncovém bodě udržována pouze po omezenou dobu, než jsou přenesena serverové části produktu.

SODAT Analytics

SODAT Analytics je samostatné serverové řešení, které zpracovává informace z monitoringu klientů pomocí technik Machine Learning a Artificial Intelligence.

Kromě samotné analýzy a vyhodnocení údajů obsahuje také webové rozhraní pro jednoduchou prezentaci výsledků.


SODAT Protection a SODAT Analytics chrání Vaše důležitá data uložena v počítačích,

firemní síti i na externích paměťových médiích.

 

Kontaktujte nás

 

SODAT Analytics

Behaviorální analýza uživatelů


Proč sledovat pohyb dat?

Dynamické, kreativní a úspěšné společnosti staví svůj rozvoj a byznys na stejně smýšlejících zaměstnancích, kteří pro svou práci potřebují rychlý a snadný přístup k datům a informacím v nich uložených.

V praxi to mnohdy znamená volný přístup k datům, které obsahují citlivé informace v podobě know-how společnosti nebo osobních údajů klientů i samotných zaměstnanců, bez toho aniž by management měl představu o tom, jak s nimi zaměstnanci zacházejí.


Volný a nekontrolovaný pohyb dat přestavuje bezpečnostní riziko pro každou organizaci v podobě možného úmyslného či neúmyslného úniku citlivých informací.

Právě na tento problém reaguje kombinace řešení SODAT Analytics a SODAT Protection.

Pro koho je SODAT Analytics?

SODAT Analytics - spolehlivé řešení

Behaviorální analýza chování uživatelů
„Near time“ vyhodnocení
Přehled o pohybu dat
Snadný přístup k vyhodnocení
Důležité informace na jednom místě

SODAT Analytics a SODAT Protection chrání Vaše důležitá data uložena v počítačích,

firemní síti i na externích paměťových médiích.

 

Kontaktujte nás