SODAT Protection
& Analytics

Nová verze SODAT Protection & Analytics 2.3

Představujeme novou, ještě lepší verzi našeho řešení. 

Sbírá informace o chování uživatelů na koncových stanicích, které průběžně zpracovává. 

Funguje primárně na bázi detekce anomálií a vizualizuje informace o činnosti uživatelů.

Zjistíte tak například, kdo, kdy a jak přistupuje k citlivým souborům, jak využívá externí paměťová média anebo kdo nahrál důležitý soubor na uloz.to.

Hlavní přínosy

Včasné odhalení incidentů je zcela klíčové pro minimalizaci jejich dopadů.
Předcházejte důsledkům nebezpečných incidentů díky okamžitému povědomí o dění ve společnosti.

Díky rychlé reakci předcházíte finančním ztrátám, ztrátám know-how a nákladům na nápravy problémů.

1

Zaznamenání bezpečnostních
incidentů

2

Rychlá detekce
a efektivní opatření

3

Snížení negativních dopadů a finančních ztrát

4

Detailní podklady pro efektivní řešení incidentů

Klíčové vlastnosti

Položka seznamu

Analýza pohybu dat

přináší přehled o tom, kdo a jak s vašimi citlivými daty pracuje. Můžeme tak odhalit potenciálně nebezpečné aktivity. 

Položka seznamu

Detekce anomálií

upozorňuje automaticky na nestandardní chování díky strojovému učení. A proto můžete na potenciální hrozby reagovat skutečně rychle.

Položka seznamu

Pokročilá UEBA

User and Entity Behavior Analytics sleduje chování uživatelů a porovnává je vůči uživateli samotnému nebo celé skupině.

Položka seznamu

Rychlé vyhodnocení

zaručuje, že analyzovaná data máte k dispozici do 10 minut a můžete tak reagovat mnohem rychleji.

Položka seznamu

Snadná implementace

s minimem nastavení je jednou z hlavních výhod našeho produktu. Ušetřete hodiny strávené nastavováním, kontrolou a rekonfiguracemi.

Položka seznamu

Alertový systém

shromažďuje a zároveň prioritizuje veškeré incidenty na jednom místě.

Oblasti vyhodnocení

Piktogram pohyb souborů

Pohyb souborů

Pohyb souborů

Přesně víte, co se s vašimi dokumenty děje, kdy a jak opouští vaši společnost.

Piktogram externí zařízení

Externí zařízení

Externí zařízení

Kompletní přehled
o všech externích zařízeních připojených k počítači.

Piktogram aplikace

Aplikace

Aplikace

Vidíte, přesně jaké aplikace vaši zaměstnanci využívají.

Piktogram weby

Weby

Weby

Víte, jaké webové stránky vaši zaměstnanci navštěvují.

Piktogram tisk

Tisk

Tisk

Máte přehled o využívání lokálních i sdílených tiskáren.

Tisk

Máte přesný přehled o využívání všech tiskáren vašich zaměstnanců.

Jak SODAT Protection & Analytics funguje?

Řešení je postavené na klient-server architektuře včetně centrální správy a pokročilé analytiky. 

Veškeré uživatelské aktivity jsou přenášeny na Protection Server v 10minutových intervalech. V centrální správě jsou veškeré potřebné nástroje pro aktualizaci a distribuci klientů, správu monitorovacích a restriktivních politik, provozní stavy systému a další. Tato data jsou opět v near-time režimu předávána do Analytics serveru, kde dochází k analýze uživatelského chování, pohybu citlivých souborů atd. 

Nad veškerými výstupy je postavena Správa upozornění (Alertový systém), která na jednom místě shromažďuje a prioritizuje vzniklé incidenty dle jejich závažnosti.

Schéma fungování

Jak SODAT Analytics vypadá?

Vyzkoušejte SODAT Protection & Analytics zdarma

Jednoduše si vyzkoušejte, jak naše řešení funguje.

Zajímají vás detailní
informace?

SODAT Protection & Analytics je unikátní řešení, které monitoruje
a vyhodnocuje data vaší společnosti.

Pokud vás zajímají detailní technické informace o tomto produktu, podívejte se ještě o kousek dál!   

Jak koupit

Vyřešte svůj přehled o firemních datech jednou provždy pomocí efektivního nástroje pro monitoring a analýzu dat.

Chcete mít popis SODAT Protection & Analytics vždy u sebe?