Prevence úniku dat
SODAT Protection & Analytics

Efektivní nástroj pro detekci bezpečnostních incidentů, díky kterému můžete
předcházet ztrátám know-how, osobních dat či citlivých údajů.

Získejte přehled o pohybu citlivých dat a předcházejte důsledkům jejich ztrát či odcizení.


Naše řešení průběžně zpracovává informace o chování uživatelů a umožní včasné odhalení nestandardní práce s daty, čímž lze předejít finančním ztrátám, ztrátám know-how a nákladům na nápravy problémů.

Mějte přehled o pohybu vašich dat
 

Sodat Protection & Analytics sbírá informace o chování uživatelů na koncových stanicích, které průběžně zpracovává. Funguje primárně na bázi detekce anomálií a vizualizuje informace o činnosti uživatelů. Zjistíte tak například, kdo, kdy a jak přistupuje k citlivým souborům, jak využívá externí paměťová média anebo kdo nahrál důležitý soubor na  veřejné úložiště, např. uloz.to.

Pohyb souborů

Přesně víte, co se s vašimi dokumenty děje, kdy a jak opouští vaší společnost.

Externí zařízení

Kompletní přehled o všech externích zařízeních připojených k počítači.

Aplikace

Vidíte přesně jaké aplikace vaši zaměstnanci využívají.

Weby

Víte jaké webové stránky vaši zaměstnanci navštěvují.

Tisk

Máte přehled o využívání lokálních i sdílených tiskáren.

Klíčové vlastnosti 

Snadná implementace

s minimem nastavení je jednou z hlavních výhod našeho produktu. Ušetřete hodiny strávené nastavováním, kontrolou a rekonfiguracemi.

Rychlé vyhodnocení

zaručuje, že analyzovaná data máte k dispozici do 10 minut a můžete tak reagovat mnohem rychleji.

Detekce anomálií

upozorňuje automaticky na nestandardní chování díky strojovému učení. A proto můžete na potenciální hrozby reagovat skutečně rychle.

Pokročilá UEBA

User and Entity Behavior Analytics sleduje chování uživatelů a porovnává je vůči uživateli samotnému nebo celé skupině.

Analýza pohybu dat

přináší přehled o tom, kdo a jak s vašimi citlivými daty pracuje. Můžeme tak odhalit potenciálně nebezpečné aktivity. 


Alertový systém

shromažďuje a zároveň prioritizuje
veškeré incidenty na jednom místě.

Jednoduché uživatelské rozhraní


Data jsou v near-time režimu předávána do Analytics serveru, kde dochází k analýze uživatelského chování, pohybu citlivých souborů atd. Nad veškerými výstupy je postavena Správa upozornění (Alertový systém), která na jednom místě shromažďuje a prioritizuje vzniklé incidenty dle jejich závažnosti.

Klient-server architektura

Řešení je postaveno na vyhodnocování informací z jednotlivých PC o práci s citlivými daty a jejich vyhodnocování na serveru i za pomocí machine learningu. Při zjištění potenciálně nebezpečného chování je generován alert, který je současně poslán emailem. Řešení dále obsahuje reporty o přístupu k citlivým datům a posílání mimo organizaci.

Dokáže poskytnou informace například na tyto otázky (např. Kdo uplodoval soubor na ulož.to, kdo nejvíce přenáší dat na USB disk, kdo nejvíce tiskne, kdo se chová anomálně vůči svým kolegům, ..)

Architektura řešení. Od klienta k pokročilé analýze

Na naše řešení spoléhá řada renomovaných společností a institucí


Naše řešení jsou prověřena více jak 20letou zkušeností s ochranou citlivých dat.

Připravíme nabídku přímo pro vás

  • Cenovou nabídku vám připravíme na míru na základě vašich specifikací.

  • Cenu stanovujeme dle počtu koncových stanic a dle délky používání (1, 3 nebo 5 let).